Ministerraad stemt in met benoeming Dick Schoof als directeur-generaal AIVD

Drs. H.W.M. (Dick) Schoof wordt directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 

Achtergrond

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 17 november 2018.

Dick Schoof is sinds 2013 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Daarvoor was hij onder andere directeur-generaal Politie bij hetzelfde ministerie, directeur-generaal Veiligheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, hoofddirecteur van de Immigratie en Naturalisatie Dienst IND en plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van Justitie.
 
Dick Schoof studeerde Planologie aan de Universiteit van Nijmegen.
 
De benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.

Rob Bertholee blij met goede opvolger

De huidige directeur-generaal van de AIVD Rob Bertholee over de keuze voor Dick Schoof: "Ik ben blij met een goede opvolger. Ik heb altijd benadrukt dat begrip voor de operatie belangrijk is, en dat is met de benoeming van Dick Schoof verzekerd."