Vertrek van Rob Bertholee als directeur-generaal AIVD

Rob Bertholee heeft afscheid genomen als directeur-generaal van de AIVD.

Rob Bertholee bij zijn interne afscheid

Afscheidsgesprekken in diverse media

Eerder in de week nam Bertholee al afscheid van alle AIVD-collega's. Later in de week was ter gelegenheid van zijn afscheid een symposium georganiseerd met externe relaties van de dienst, waar het ging over internationale samenwerking.

Verder had hij diverse media-optredens. Zo was hij te gast bij 'Dit is de Dag' op NPO Radio 1 en schoof hij aan bij 'Pauw'. Morgen verschijnt nog een persoonlijk afscheidsinterview met hem in De Telegraaf.

Kameraadschap en verbinding

Rob Bertholee heeft de AIVD de afgelopen 7 jaar door een moeilijke periode geloodst in tijden van grote dreigingen. Hij zal gemist worden om zijn daadkrachtige manier van handelen en de wijze waarop hij verbinding maakte binnen en buiten de dienst. Bertholee zegt zelf de 'geïnformeerdheid', de kameraadschap binnen de dienst en de professionaliteit van de AIVD-collega's te zullen missen.

Film met externe relaties

Rob Bertholee heeft in zijn tijd als directeur-generaal veel energie gestoken in het versterken van nationale en internationale relaties. In een video kijkt een aantal van hen terug op deze periode en de uitdagingen waar de dienst voor heeft gestaan in die tijd.

Aan het woord komen: Herna Verhagen (CEO PostNL), Dick Schoof (voormalig NCTV), Marco (AIVD), Jozias van Aartsen (voormalig burgemeester Den Haag), Kajsa Ollongren (minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)) en Ronald Plasterk (voormalig minister van BZK).

[Mix aan allerlei nieuwsverhalen over aandachtsgebieden van de AIVD]
Als je kijkt naar de AIVD, dan heeft de manier waarop je informatie vergaart, die is heel erg veranderd in de afgelopen 10 jaar.

De grote verandering in het veiligheidsbeeld in Nederland, nationaal veiligheidsbeeld, is in de eerste plaats natuurlijk de opkomst van het terrorisme.

De markante datum daarin voor ons is 13 november 2015. Op dat moment waren alle hoofden van dienst bij elkaar en heeft het hoofd van de dienst het voorstel gedaan om de samenwerking tussen die diensten nog veel verder te brengen dan op dat moment het geval was.

Het werd absoluut noodzakelijk op het moment dat vanuit de moslimbevolking ronselaars naar voren kwamen die mensen wilden rekruteren voor de strijd in Irak en in Syrië.

Waarom die datum nog meer interessant is, omdat na het uitroepen van het kalifaat en die vergadering daar, 's avonds op 13 november de aanslagen in Parijs plaatsvonden.

De AIVD speelt een belangrijke rol als het gaat om cyberveiligheid. Die rol bestaat voor een deel uit het feit dat zij gegevens hebben en data analyseren en gegevens krijgen. En daarvoor hebben zij wel bepaalde bevoegdheden nodig.

Nou, dat was een heel spannende tijd. Mijn voorganger Ronald Plasterk heeft de Wiv door de Kamer heen geloodst. Voor de AIVD was de nieuwe wet heel belangrijk.

Op deze manier kan de dienst zijn werk in samenwerking met andere diensten doen. Op een goede manier. En ik denk dat we nu inderdaad wat betreft de wettelijke bevoegdheden een wettelijk kader hebben waar de dienst de komende jaren mee vooruit kan.

Want de ontwikkelingen die er zijn met het terrorisme in die geopolitieke samenhang met cyber en buitenlandse inmenging. Dat zal wel iets zijn wat de komende jaren niet vermindert. En dat betekent dat zeg maar eigenlijk alle partijen, en natuurlijk de inlichtingendiensten voorop, daar een belangrijke rol hebben om daar inlichtigen te blijven vergaren. Om daar mee om te gaan en te zorgen dat Nederland veilig blijft.