Erik Akerboom wordt directeur-generaal AIVD

Erik Akerboom wordt directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 mei 2020. Hij volgt Dick Schoof op die per 1 maart secretaris-generaal wordt bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Beeld: ©ABD

Drs. E.S.M. (Erik) Akerboom EMPM is sinds 2016 korpschef van de Politie. Daarvoor was hij secretaris-generaal bij het ministerie van Defensie, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid bij het toenmalige ministerie van Veiligheid & Justitie en directeur Democratische Rechtsorde bij de AIVD. Bij de politie was hij eerder onder meer korpschef van de Regiopolitie Brabant-Noord.

Akerboom heeft de Nederlandse Politieacademie afgerond en daarna politicologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.