Vertrek van Dick Schoof als directeur-generaal AIVD

Dick Schoof heeft afscheid genomen als directeur-generaal van de AIVD. Hij begint per vandaag aan zijn nieuwe functie als secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zijn opvolger Erik Akerboom treedt op 1 mei in dienst bij de AIVD. Tot die tijd worden deze taken waargenomen door Marja Horstman, plaatsvervangend directeur-generaal van de AIVD.

Drs. H.W.M. (Dick) Schoof was directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) van november 2018 tot maart 2020. Hij wordt opgevolgd door Erik Akerboom. Zijn benoeming gaat in op 1 mei 2020.

Eerdere functies Akerboom

Drs. E.S.M. (Erik) Akerboom blijft tot 1 april actief als korpschef van de Politie. Eerder was hij secretaris-generaal bij het ministerie van Defensie, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid bij het toenmalige ministerie van Veiligheid & Justitie en directeur Democratische Rechtsorde bij de AIVD.

Bij de politie was hij eerder onder meer korpschef van de Regiopolitie Brabant-Noord.

Erik Akerboom heeft de Nederlandse Politieacademie afgerond. Daarna heeft hij politicologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.