Koning Willem-Alexander brengt werkbezoek aan AIVD

Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdagmiddag 20 april een werkbezoek gebracht aan de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD ). Koning Willem-Alexander liet zich informeren over de laatste ontwikkelingen bij de dienst sinds zijn bezoek aan de AIVD in 2016.

De Koning keek met hackers mee hoe zij te werk gaan om een goede inlichtingenpositie te krijgen.

De Joint Sigint Cyber Unit (JSCU), waar de hackers werken, is een samenwerkingsverband tussen de AIVD en Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

De JSCU heeft onder meer als taak het verwerven van gegevens uit bijvoorbeeld computers en smartphones en het ontsluiten van deze gegevens.

Vervolgens werd de Koning in het operationele centrum van de dienst door andere medewerkers geïnformeerd over het gebruik van opgehaalde data en technieken die horen bij het voorbereiden en monitoren van een lopend onderzoek. 

Dilemma's en juridische kaders

De hackers en overige medewerkers vertelden over de dilemma's waar zij in een onderzoek voor staan, de juridische kaders waarbinnen zij werken en de keuzes die zij maken voor een verantwoorde en effectieve inzet van bevoegdheden.

Het werken met vertrouwelijke en geheime informatie zorgt ervoor dat thuiswerken voor AIVD-medewerkers ook tijdens de pandemie vaak geen optie is.

De Koning voert met regelmaat oriënterende achtergrondgesprekken over uiteenlopende onderwerpen en thema's. Dit gebeurt telefonisch, ten paleize en op locatie.