Radicale islam

De AIVD onderzoekt radicale islamitische bewegingen die mogelijk de Nederlandse democratische rechtsorde bedreigen.

Een klein deel daarvan is bereid terroristisch geweld te gebruiken. Een ander deel is daartoe niet bereid maar kan op een andere manier de Nederlandse democratische rechtsorde bedreigen. Sommige bewegingen streven actief een rechtsorde na die niet democratisch is. Andere tasten met onverdraagzame boodschappen de verhoudingen tussen burgers onderling aan of onttrekken zich aan democratische wet- en regelgeving. Deze bewegingen zijn over het algemeen beperkt in zowel omvang als invloed. Een beweging die de AIVD onderzoekt met een relatief grote aanhang en invloed is wahhabi-salafisme.

Welke dreiging gaat uit van het wahhabi-salafisme?

Binnen deze stroming staan leerstellingen centraal die voorschrijven dat iemand pas een (goede) moslim is wanneer deze zich afkeert van andersdenkenden en -gelovigen. In een extreme vorm kunnen dergelijke leerstellingen iemand ertoe verplichten om anderen  ook actief te haten en de rechtsstaat af te wijzen.

Door hun intolerante, intimiderende en ontwrichtende boodschap komen wahhabi-salafisten vaak als eerste in conflict met andersdenkende moslims in Nederland. Hiermee beperken zij deze laatste groep in hun keuzevrijheid. Ook kunnen zij andersgelovigen en ongelovigen met hun boodschap intimideren. 

Welke dreiging gaat uit van het Wahhabi-salafisme?

Binnen deze stroming staan leerstellingen centraal die voorschrijven dat iemand pas een (goede) moslim is wanneer deze zich afkeert van andersdenkenden en -gelovigen. In een extreme vorm kunnen dergelijke leerstellingen iemand ertoe verplichten om anderen ook actief te haten en de rechtsstaat af te wijzen.

Door hun intolerante, intimiderende en ontwrichtende boodschap komen wahhabi-salafisten vaak als eerste in conflict met andersdenkende moslims in Nederland. Hiermee beperken zij deze laatste groep in hun keuzevrijheid. Ook kunnen zij andersgelovigen en ongelovigen met hun boodschap intimideren. 

Voedingsbodem voor gewelddadig gedachtegoed

Het wahhabi-salafisme kan niet alleen haat, intolerantie en intimidatie bevorderen, maar op termijn ook een voedingsbodem zijn om te radicaliseren naar gewelddadig jihadistisch gedachtegoed.

Dit komt omdat er enige overlap is met de jihadistische beweging. Beiden volgen grotendeels dezelfde leer, maar wijken op essentiële punten af. De meeste wahhabi-salafistische aanjagers wijzen de gewapende strijd af.

De wahhabi-salafistische leer kan gezien worden als voedingsbodem voor radicalisering richting het jihadisme, maar dit is zeker niet vanzelfsprekend of de enige route.

Ga terug naar het overzicht van alle onderwerpen.