Naar aanleiding van: 'Romeo zoekt contact met de AIVD in Flikken Maastricht'

In de televisieserie Flikken Maastricht ontdekte hoofdagent Romeo de afgelopen weken dat de teruggekeerde Syriëganger die hij in de gaten houdt, tot een terroristische cel behoort. De cel beraamt plannen voor een aanslag op een kerncentrale. Romeo zoekt daarop contact met de AIVD.

Intensieve samenwerking met politie

Vermoedelijk stuurt Romeo zijn rapportages aan de inlichtingendienst van de eenheid Limburg van de Nationale Politie. De AIVD en de Nationale Politie werken intensief samen bij de bestrijding van onder meer terrorisme. Op lokaal niveau is de politie het best op de hoogte van wat er speelt.

Binnen alle eenheden van de Nationale Politie bestaan inlichtingendiensten. Dit zijn de vooruitgeschoven posten van de AIVD bij de politie, die zorgen dat relevante politie-informatie bij de AIVD terechtkomt. Binnen de AIVD wordt de informatie vervolgens bekeken en zo nodig in onderzoek genomen.

Ook burgers kunnen contact opnemen met de AIVD om verdachte omstandigheden te melden, of andere zaken die een bedreiging kunnen vormen voor de nationale veiligheid.

In de rubriek ‘Naar aanleiding van’ geeft de AIVD algemene duiding bij gebeurtenissen of berichten in de media.