De AIVD voorziet bestuurders, politici, bedrijven en andere relevante (overheids)organisaties en instellingen gevraagd (en ongevraagd) van informatie, zodat zij tijdig maatregelen kunnen nemen. Met veel van deze instanties werken wij ook regelmatig samen.

Nationale afnemers en samenwerkingspartners

Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) geeft leiding aan (strafrechtelijke) opsporing en vervolging. Via de speciaal hiertoe aangewezen Landelijke Officieren van Justitie Terrorismebestrijding onderhoudt de AIVD contact met het OM.

Wij brengen het OM via een ambtsbericht op de hoogte van een bedreiging voor de nationale veiligheid. Op basis daarvan kan het maatregelen nemen tegen de persoon of organisatie die in het ambtsbericht wordt genoemd.

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)

De NCTV bevordert de samenwerking tussen instanties die in Nederland betrokken zijn bij terrorismebestrijding en neemt maatregelen op basis van informatie van onder andere de AIVD.

Immigratie- en Naturalisatiedienst

De AIVD voorziet de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van informatie als het gaat om onderzoekssubjecten bij wie de IND handelend kan optreden, bijvoorbeeld bij ongewenste vreemdelingen.

Daarnaast heeft de IND een rol in de Contraterrorisme Infobox (CT Infobox) waar informatie over mogelijke terroristische personen of organisaties snel met elkaar kan worden gedeeld.

Lokaal bestuur

Ook burgemeesters zijn voor de AIVD belangrijke afnemers van informatie, bijvoorbeeld bij het vervallen laten verklaren van een paspoort van een potentiële uitreiziger.

Inlichtingendiensten en Bijzondere Diensten

De eenheden van de Nationale Politie beschikken over Inlichtingendiensten (ID's). Zij zijn vooruitgeschoven posten van de AIVD; de ID's versterken op lokaal en regionaal niveau de informatiepositie van de dienst. Datzelfde geldt voor de inlichtingendiensten van de Koninklijke Marechaussee en de Belastingdienst.

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)

De AIVD werkt samen met de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) van het ministerie van Defensie. Een goed voorbeeld daarvan is de gezamenlijke Joint Sigint Cyber Unit (JSCU). Daarnaast wordt er samengewerkt in de CT Infobox en de Unit Contraproliferatie. Ook is er een gezamenlijk team voor het Caraïbisch gebied.