Kwetsbaarheidsanalyse Spionage

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) constateert dat economische, strategische en technisch-wetenschappelijke spionage een actuele dreiging vormt voor de Nederlandse nationale veiligheid.

Om deze dreiging beter in beeld te brengen en aanbevelingen te doen hoe deze dreiging (verder) te reduceren hebben de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en het Directoraat-Generaal Veiligheid (DGV) van het ministerie van BZK gezamenlijk onderzoek gedaan naar spionagerisico's op het terrein van economisch welzijn & wetenschappelijk potentieel en openbaar bestuur & vitale infrastructuur.

De AIVD neemt in zijn contraspionageonderzoeken waar dat in sectoren binnen deze aandachtsgebieden, verschillende buitenlandse inlichtingendiensten actief zijn met het heimelijk vergaren van inlichtingen.