Visuele toelichting bij Dreigingsbeeld statelijke actoren (DBSA)

Verschillende statelijke actoren stellen hun eigenbelang steeds meer centraal. Ze gedragen zich daarbij assertiever en ondernemen acties die onze democratische rechtsorde en nationale veiligheid kunnen schaden. De infographic bij het Dreigingsbeeld statelijke actoren (DBSA) biedt inzicht op welke wijze dat gebeurt of kan gebeuren.