Welke vormen van spionage zijn strafbaar?

De meeste spionageactiviteiten, zoals het schenden van staats-, ambts- of bedrijfsgeheimen, zijn al lange tijd strafbaar volgens de Nederlandse wet. In 2022 stemde de ministerraad in met een wetsvoorstel om ook nieuwere spionagevormen, waaronder digitale spionage, beter te kunnen bestrijden.

Het strafrecht kon voorheen onvoldoende optreden tegen het spioneren voor een buitenlandse overheid. Denk daarbij aan activiteiten als het ophalen en bezorgen van pakketjes, het volgen van personen en het verspreiden van informatie.

Het nieuwe wetsvoorstel maakt spioneren voor een ander land strafbaar. Het gaat hierbij wel specifiek om het uitvoeren van activiteiten die zwaarwegende Nederlandse belangen in gevaar brengen, zoals de nationale veiligheid en de veiligheid van personen. 

In de meeste gevallen is samenwerken met buitenlandse overheden en uitwisselen van informatie niet strafbaar en zal het dat ook niet worden. Nederland is immers een open samenleving, waar contact met buitenlandse overheden, bedrijven en wetenschappers mogelijk moet blijven.

Lees meer over de nieuwe strafbaarstelling van moderne spionagevormen.

Of ga terug naar de overzichtspagina van dit onderwerp: spionage.