Kamervragen over Nederlandse zelfmoordjihadisten

Antwoord van Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie op de vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden groep Bontes/Van Klaveren) over Nederlandse zelfmoordjihadisten.