Motie over een nationaal jihad alert

Motie van het Kamerlid Van Klaveren over het invoeren van een nationaal jihad alert.