Kamervragen over een door terrorisme-experts verwachte aanslag

Antwoord van Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie), mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, op vragen van het Kamerlid Van Klaveren over een door terrorisme-experts verwachte aanslag.