Kamervragen over het bericht Polderjihadisten oer-Nederlands

Kamervragen van het Kamerlid Segers (ChristenUnie) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht 'Polderjihadisten oer-Nederlands'.