Beantwoording van Kamervragen CDA over bouw moskee Gouda

Beantwoording van Kamervragen van de leden Oskam, Omtzigt en Knops (allen CDA) over de vestiging van een moskee/islamitisch in Gouda door de minister van Veiligheid en Justitie, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister voor Wonen en Rijksdienst.

In de beantwoording gaat de minister in op de rol van het salafisme in Nederland naar aanleiding van rapporten van de AIVD hierover.