Kamervragen over extra maatregelen tegen terreur

Antwoord van Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie), mede namens de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Defensie, op de vragen van de Kamerleden Berndsen-Jansen en Schouw (beiden D66) aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over extra maatregelen tegen terreur.