Beantwoording Kamervragen VNL over paraatheid voor een terreuraanval

Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (VNL) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat Nederland totaal niet voorbereid is op een terreuraanval.

In de brief staat dat de inlichtingen- en veiligheids- en opsporingsdiensten alles in het werk stellen om dreiging tijdig te onderkennen en weg te nemen.

Het antwoord van minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) is mede namens de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Defensie.