Kamerbrief inzake terrorisme na aanslagen Parijs 13 november

Op vrijdag 13 november 2015 werd Parijs getroffen door een serie terroristische aanslagen. In een brief aan de Tweede Kamer beschrijft Minister-president Rutte de gevolgen voor terrorismebestrijding in Nederland.

De ontwikkelingen in Parijs worden met grote alertheid door de betrokken diensten gevolgd en bezien op consequenties voor Nederland. Vooralsnog wordt het dreigingsniveau niet verhoogd omdat er geen concrete aanwijzingen zijn voor een op handen zijnde aanslag tegen Nederland. Wel worden de maatregelen zoals beschreven in Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme bestendigd en bestaande maatregelen worden binnen de bestaande kaders, daar waar nodig, geïntensiveerd. De nationale en internationale samenwerking is cruciaal.