Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 47

Het dreigingsniveau voor Nederland blijft op niveau 4 van de 5. Dat betekent dat de kans op een aanslag reëel is. Dat staat in het 47ste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) van de NCTV. Het DTN komt tot stand mede op basis van informatie van de AIVD.

De jihadistische dreiging in Nederland verandert. Door het uiteenvallen van het zogenoemde kalifaat is de organisatie van ISIS verzwakt. Sinds oktober 2017 zijn verder nauwelijks nog jihadistische aanslagen gepleegd in West-Europa. Het is nog te vroeg om ze zeggen hoe bestendig dit beeld is, daarom blijft het dreigingsniveau op 4 staan.

Zowel ISIS als al Qaida hebben namelijk nog steeds de intentie en de capaciteit om aanslagen te plegen in het Westen. De situatie in Syrië en Irak is zeer instabiel. Daarnaast zijn er de afgelopen periode in het Westen meerdere personen aangehouden die worden verdacht van het voorbereiden van aanslagen.

Ook de aanslag in Frankrijk van afgelopen vrijdag laat zien dat de dreiging nog niet verdwenen is.