Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) 52 van de NCTV

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) nr. 52 van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Het dreigingsniveau blijft op niveau 3. Dat betekent dat de dreiging nog altijd aanzienlijk is en dat de kans op een aanslag voorstelbaar is. De NCTV stelt drie keer per jaar het DTN op. Informatie van AIVD vormt belangrijke input voor het dreigingsbeeld.

Download deze kamerbrief als PDF-bestand op Rijksoverheid.nl.