Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) van NCTV nr. 51

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) nr. 51 van de NCTV. Het dreigingsniveau wordt bijgesteld van niveau 4 naar 3.

Dreigingsniveau 3 betekent dat de dreiging nog altijd aanzienlijk is en dat de kans op een aanslag voorstelbaar is.

De NCTV stelt 3 keer per jaar het DTN op. De informatie van AIVD vormt belangrijke input voor het dreigingsbeeld.