Verklaring van de AIVD aan NOVA over Takfir Wal Hijra (TWH)

Op 3 februari 2003 besteedde het televisieprogramma 'NOVA' aandacht aan de radicaal-islamitische beweging Takfir Wal Hijra. In de uitzending werd een verklaring van de AIVD getoond.

De verklaring van de AIVD:

"De AIVD bevestigt dat ook in Nederland enkele tientallen aanhangers van de TWH-beweging actief zijn die zich inlaten met criminaliteit, mede als ondersteuning van terrorisme. De voor de nationale veiligheid en de integratie van etnische minderheden bijzonder schadelijke activiteiten van deze kleine groep radicale moslims worden scherp in de gaten gehouden en waar mogelijk een halt toegeroepen. Wegens het grensoverschrijdende karakter van de activiteiten van de TWH-beweging gebeurt dit reeds geruime tijd in nauw en voortdurend overleg met andere veiligheidsdiensten in Europa."