Tegenstrijdige uitlatingen van leiding AIVD?

Theo Bot, het plaatsvervangend hoofd van de AIVD, heeft in het KRO televisieprogramma 'Reporter' op zondag 1 mei 2005 verklaard dat de AIVD achteraf gezien Mohammed B., de verdachte van de moord op Theo van Gogh, verkeerd heeft getaxeerd.

In de media wordt een tegenstrijdigheid gesuggereerd tussen deze uitspraak en die van Sybrand van Hulst, het hoofd AIVD, tijdens de persconferentie over het AIVD-jaarverslag vorige week. Van Hulst zei dat de dienst geen verwijt valt te maken inzake de beoordeling van Mohammed B. Deze uitspraken zijn volgens de AIVD niet met elkaar in strijd.

De AIVD is van oordeel dat de dienst destijds, op basis van de toen beschikbare kennis, geen beoordelingsfout heeft gemaakt inzake Mohammed B. Met de kennis van nu moet uiteraard anders over Mohammed B. geoordeeld worden.