Reactie op 'onthullingen' in NOVA en Netwerk

Recent hebben diverse media bericht over de gebeurtenissen in de Haagse Antheunisstraat, waar vorig jaar november leden van de Hofstadgroep werden aangehouden.

Het televisieprogramma 'NOVA' meldde dat de AIVD wel degelijk op de hoogte was van de aanwezigheid van handgranaten en een pistool in het pand in de Antheunisstraat. In 'Netwerk' werd gesuggereerd dat een agent van de dienst vanuit die rol handgranaten zou hebben geleverd die zijn gegooid bij de belegering van de Antheunisstraat. Beide beweringen, zowel de voorkennis van de AIVD over de handgranaten als de inzet van een agent door de AIVD in deze zaak komen geheel voor rekening van de makers van 'NOVA' en 'Netwerk'.

In verband met de kwestie van de handgranaat het volgende. Het is onjuist dat uit de opgenomen gesprekken zou blijken dat de verdachten over handgranaten hebben gesproken en dat duidelijk hoorbaar is dat een pistool wordt doorgeladen. Pas achteraf kan - met veel moeite - worden vastgesteld dat mogelijk wordt gesproken over het gooien van een handgranaat.

Voor een uitgebreide toelichting op deze kwestie verwijst de AIVD naar de brief aan de Tweede Kamer van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 mei 2005. In het komend terrorismedebat in de Tweede Kamer, dat vermoedelijk aanstaande donderdag, 3 november 2005 zal plaatsvinden, zal de minister naar verwachting op deze zaken ingaan.