AIVD geeft duiding aan aanhouding Somaliërs

De aanhouding van twaalf Somaliërs op kerstavond door de Nationale Recherche, heeft vanuit de samenleving tot vragen geleid over de taak van de AIVD.

Aan de arrestaties lag een ambtsbericht van de AIVD ten grondslag. De dienst heeft tot taak dreiging te onderkennen en aanslagen te voorkomen.

In het ambtsbericht van de AIVD aan het Openbaar Ministerie stond dat de dienst concrete aanwijzingen had over vier personen, die op zeer korte termijn mogelijk een aanslag wilden plegen. De AIVD deed al langer onderzoek naar de dreiging en kreeg uit verschillende bronnen aanwijzingen over de mogelijke aanslag. Alhoewel het doelwit onbekend was, vond de dienst de aanslagdreiging dermate ernstig dat samenwerkingspartners werden geïnformeerd en een ambtsbericht werd uitgebracht.