Rol van de AIVD binnen terrorismebestrijding

De rol van de AIVD binnen de terrorismebestrijding is niet altijd voor iedereen even duidelijk. Dat blijkt uit de berichtgeving rond de aanhouding van een groep Somaliƫrs door de Nationale Recherche. De AIVD vervult een eigen rol in het netwerk van overheidsorganisaties die de veiligheid nationaal en internationaal beschermen.

De AIVD doet onderzoek in binnen- en buitenland om dreigingen tegen en risico's voor de nationale veiligheid te onderkennen. De dienst arresteert zelf geen mensen, maar stelt andere instanties in staat actie te ondernemen. Het aanhouden en vervolgen van mensen is een taak van het Openbaar Ministerie en de politie en niet van de AIVD.

De AIVD doet onder meer onderzoek naar terrorisme, spionage, extremisme en de verspreiding van massavernietigingswapens. De AIVD onderzoekt en duidt informatie en mobiliseert anderen. Dat betekent dat de dienst informatie kan verstrekken aan andere instanties waarop die handelend kunnen optreden. De AIVD probeert op die manier aanslagen te voorkomen. Omdat het uitbrengen van bijvoorbeeld een ambtsbericht verstrekkende gevolgen kan hebben, maakt de dienst daarbij telkens een zeer zorgvuldige afweging.

Meer mythes en misverstanden over de AIVD