Persbericht publicatie jihadistisch internet

Het internet is anno 2012 een belangrijke motor achter de internationale gewelddadige jihad. Dit concludeert de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in de vandaag verschenen publicatie ‘Het jihadistisch internet. Kraamkamer van de hedendaagse jihad'.

De aantrekkingskracht van het jihadistische gedachtegoed op vooral jonge moslims wereldwijd is nog steeds groot. Het belangrijkste medium dat voor verspreiding hiervan zorgt, is het internet. De interactie die hier tussen jihadisten plaatsvindt, werkt radicaliserend en leidt tot de vorming van nieuwe jihadistische netwerken. De AIVD verwacht dat het jihadistisch internet de komende jaren een cruciale factor zal zijn bij de dreiging tegen Nederland en andere Westerse landen.

Kernfora

De AIVD constateert dat een aantal invloedrijke jihadistische webfora de kern vormt van de wereldwijde virtuele jihadistische beweging en cruciaal zijn voor de verspreiding van het radicale gedachtegoed. Deze kernfora maken doorgaans onderdeel uit van het zogenaamde onzichtbare web, het deel van het internet dat niet terugvindbaar is met behulp van openbare zoekmachines. Ze zijn gebouwd en afgeschermd door fanatieke jihadisten die geen formele banden hebben met jihadistische organisaties zoals Al Qaida. Op de goed verborgen kernfora zijn uiteenlopende groepen actief waarvan een specifieke dreiging uitgaat. Zij zijn actief op de virtuele marktplaats die het jihadistisch internet vormt: de ervaren explosievenexpert in Pakistan ontmoet en ondersteunt hier bijvoorbeeld de jonge enthousiaste aspirant jihadist aan de andere kant van de wereld, die tot gewelddadige actie wil overgaan.

Versterkende ontwikkelingen

Het jihadistisch internet is uitgegroeid tot een krachtige motor achter de internationale gewelddadige jihad. Enerzijds komt dit door de wereldwijde groei van het aantal internetgebruikers. Steeds meer mensen uit steeds meer landen komen hierdoor via het internet in aanraking met het radicale gedachtegoed en raken hierdoor geïnspireerd. Ook komen er steeds meer ervaren jihadisten online die de dynamiek binnen het jihadistisch internet verrijken en versnellen. Door deze globalisering van de virtuele jihad kan de dreiging tegen het Westen afkomstig zijn uit een groot aantal landen.

Anderzijds heeft ook de professionalisering van de virtuele jihad bijgedragen aan de groei van het jihadistisch internet. Zo hebben contraterroristische acties wereldwijd ook binnen het jihadistisch internet geleid tot een groter veiligheidsbewustzijn. Steeds meer jihadisten zijn hierdoor in staat hun identiteit, hun verblijfplaats en de inhoud van hun communicatie te verhullen. Hun activiteiten zijn steeds minder zichtbaar en moeilijk herleidbaar tot een individu. Dit maakt dat de boodschap die zij afgeven steeds gewelddadiger wordt.

Door beide ontwikkelingen is het jihadistisch internet uitgegroeid tot de kraamkamer van nieuwe jihadistische netwerken en individuele jihadisten. Het jihadistisch internet blijft daarom de komende jaren een cruciale factor in het dreigingsbeeld van het Westen. De AIVD probeert deze dreiging te reduceren onder meer door internationale samenwerking en door samenwerkingspartners in binnen- en buitenland tijdig te informeren en te mobiliseren.

Het rapport ‘Het jihadistisch internet. Kraamkamer van de hedendaagse jihad', is vandaag gepubliceerd via www.aivd.nl. Met deze publicatie wil de AIVD bijdragen aan een grotere kennis over het jihadistisch gebruik van internet en aan een juiste inschatting van de dreiging die hiervan uitgaat.

Bekijk de publicatie over jihadistisch internet