DTN 34: zorgen over jihadreizigers, dreiging substantieel

Het dreigingsniveau voor Nederland blijft ‘substantieel'. Dat betekent dat de kans op een aanslag tegen Nederland reëel is. Dat staat in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN 34) dat door minister Opstelten van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer is gestuurd. Het DTN komt tot stand mede door informatie van de AIVD.

Volgens het DTN verblijven nu een kleine 100 Nederlandse jihadisten in Syrië. De meeste hebben zich aangesloten bij het aan Al Qaida gelieerde Jabhat al-Nusra. Grootste zorg gaat uit naar de personen die vanuit het strijdgebied in Syrië terugkeren naar Nederland. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat terugkeerders van andere EU-landen uit eigen initiatief of aangestuurd, terroristische activiteiten zouden kunnen ontplooien in Nederland.

Er zijn ook zorgelijke aanwijzingen voor toenemende radicalisering van kleine groepen islamitische jongeren in Nederland. De openlijke propaganda via internet en sociale media voor deelname aan de strijd in Syrië is sterk toegenomen. Daarnaast hebben terroristische acties in Pakistan en Kenia de laatste maanden een negatief effect op het dreigingsbeeld.

Intensivering onderzoek AIVD

De AIVD heeft zijn onderzoek op jihadgang en vooral de terugkeer geïntensiveerd. Daarbij wordt, gezien het internationale karakter, nauw samengewerkt met buitenlandse collega-diensten.