AIVD: Nederlanders pleegden zelfmoordaanslagen

Twee Nederlandse uitreizigers hebben zelfmoordaanslagen gepleegd in Syrië en Irak. Dat zei de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Plasterk vandaag bij de presentatie van het jaarverslag van de AIVD over 2013. Dit onderschrijft het risico van uitreizende en terugkerende jihadstrijders.

In het jaarverslag van 2013 staat dat het aantal jihadstrijders dat vanuit Nederland naar Syrië vertrekt nog steeds groeit. Een deel van hen is teruggekeerd, wat mogelijk serieuze risico's voor de nationale veiligheid oplevert. Niet alleen kunnen zij een opdracht hebben tot het plegen van een aanslag in het Westen. Ook voedt het de radicalisering van Nederlandse moslims.

Ongelijk economisch speelveld

De AIVD legt in zijn jaarverslag de nadruk op twee belangrijke ontwikkelingen in 2013. Naast de onrust in het Midden-Oosten onder andere als gevolg van de strijd in Syrië, wijst de AIVD op bedreigingen voor Nederlandse topsectoren. Digitale spionage naar politieke, economische en technologische kennis wordt steeds geavanceerder. In veel landen ziet de AIVD bovendien een grote verwevenheid tussen politiek, bedrijfsleven en inlichtingendiensten. Dit zorgt op economisch gebied voor een ongelijk speelveld.