CT Infobox 10 jaar: ruimte om te delen

Deelnemers van de Contraterrorisme Infobox (CT Infobox) zijn positief over het functioneren van dit samenwerkingsverband. Dat blijkt uit een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Volgens het WODC is het overkoepelend beeld dat samenwerking en informatiedeling binnen de CT Infobox daadwerkelijk tot stand is gebracht. Informatie over terrorismedreiging wordt in de infobox met 10 organisaties op 1 plek vanuit verschillende kanten bekeken en gewogen.

De deelnemers aan de CT Infobox vinden de wijze waarop informatie wordt gedeeld uniek. Door de multidisciplinaire benadering kan creatief worden nagedacht over handelingsmogelijkheden en kan daarover gericht worden geadviseerd. Samenwerking en informatiedeling kan om allerlei redenen problematisch zijn. Bij ‘de box' functioneert dit juist goed, aldus de onderzoekers in het rapport. Ook partners zijn tevreden met de resultaten die door samenwerking worden bereikt.

CT Infobox belangrijk instrument tegen terrorisme

Aanleiding voor het onderzoek van het WODC is het 10-jarig bestaan van CT Infobox. Doel was om te kijken naar de oorspronkelijke opzet van de infobox en naar de ervaringen die de afgelopen 10 jaar zijn opgedaan.

Ook de deelnemers van het Coördinerend Beraad, dat toezicht houdt op de CT Infobox en dat de box aanstuurt, zijn positief. Zij zijn tevreden over de snelheid en efficiëntie van gegevensverwerking, de integrale afweging van informatie en het maatschappelijke rendement. Zowel het Coördinerend Beraad als de werknemers in de CT Infobox zien het samenwerkingsverband als een belangrijk instrument in de strijd tegen terrorisme.

CT Infobox opgericht na aanslagen Madrid 2004

De CT Infobox is een samenwerkingsverband tussen 10 organisaties binnen het veiligheids- opsporings- en inlichtingendomein die hun krachten hebben gebundeld om een bijdrage te kunnen leveren aan de bestrijding van terrorisme. De infobox is ingericht naar aanleiding van de aanslagen in Madrid in maart 2004. De afgelopen 10 jaar zijn steeds meer organisaties aangesloten.

In de CT Infobox worden gegevens uitgewisseld over personen die vanuit het oogpunt van terrorisme een mogelijk risico vormen voor de Nederlandse samenleving. Het idee achter de CT Infobox is dat informatiedeling en multidisciplinaire analyse van de informatie die over deze personen beschikbaar is, leidt tot een betere informatiepositie, waardoor scherper kan worden geselecteerd welke personen daadwerkelijk een risico vormen. Hierdoor kan gerichter en passender worden geadviseerd over handelingsmogelijkheden ten aanzien van deze personen. Daarmee zouden risico's die deze personen vormen kunnen worden verminderd.

Lees meer over de CT Infobox.