DTN: Dreiging nog altijd 'substantieel'

Het dreigingsniveau in Nederland is opnieuw vastgesteld op ‘substantieel'. Dat betekent dat de kans reëel is dat er een aanslag in Nederland plaatsvindt. De recente aanslagen in Tunesië, Frankrijk en Koeweit laten zien dat de jihadistische dreiging diffuus is. Dat staat in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN), dat mede op basis van informatie van de AIVD wordt opgesteld.

De grote diversiteit aan actoren en de manier waarop zij elkaar beïnvloeden maakt de dreiging complex en diffuus is. Daarom is het belangrijk dat de professionele aandacht en inzet niet verslapt. Deze actuele ontwikkelingen worden meegenomen in de uitwerking en uitvoering van zowel het antiterrorismebeleid. Waar nodig zijn bestaande maatregelen verscherpt of aangepast.

Complex beeld

De dreiging komt van zowel van individuen, die soms geïnspireerd raken door oproepen uit strijdgebieden, als van netwerken die (transnationaal) aangestuurd of gefaciliteerd worden. Ook maken sleeper cells deel uit van de dreiging, net als mogelijk 'kopieer-gedrag' door verwarde personen.

Vaak zijn de werelden van Nederlandstalige jihadstrijders in Syrië en Irak en van de ‘achtergebleven' of teruggekeerde gelijkgezinden zeer nauw met elkaar verweven. Tegelijkertijd zijn Nederlandse binnenlandse netwerken op dit moment organisatorisch versnipperd. Dit zorgt voor een complex beeld en bevestigt dat de dreiging niet beperkt is tot uitreizigers en terugkeerders, maar ook afkomstig is van zogenoemde ‘thuisblijvers'.

Uitreizigers en terugkeerders

In totaal zijn ongeveer 200 Nederlandse personen uitgereisd naar Syrië en Irak. Van 32 jihadisten in Syrië en Irak is per 1 juni vastgesteld dat zij zijn omgekomen. Er zijn circa 35 personen teruggekeerd naar Nederland. De terugkeer naar Nederland lijkt in het eerste kwartaal van 2015 gestokt te zijn. Mogelijk wordt dat mede veroorzaakt door angst voor repercussies door ISIS.

Invloed van het salafisme

Zorgen bestaan er over de toenemende invloed van (politiek) salafisme in Nederland. Om beter inzicht te krijgen, maken AIVD en NCTV daarom een gezamenlijke analyse. Deze wordt samen met een kabinetsreactie na de zomer aan de Tweede Kamer toegestuurd.

Naast het DTN heeft de minister van Veiligheid en Justitie de beleidsreactie en de voortgangsrapportage van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Bekijk het persbericht en het DTN op de website van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.