CTIVD-rapport over moord op Van Gogh naar de Kamer

Minister Plasterk heeft het rapport van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over de activiteiten van de AIVD rond de moord op Theo van Gogh vandaag aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.

De CTIVD heeft onderzoek gedaan aan de hand van drie vragen:

1. Heeft de AIVD opnames vernietigd die met een microfoon zijn gemaakt in een pand aan de Antheunisstraat?

2. Welke informatie heeft de AIVD verworven dan wel verwerkt vanaf 2 november 2004 over eventuele handlangers van Mohammed B.?

3. Heeft de AIVD ten onrechte informatie over handlangers van Mohammed B. niet verstrekt aan het OM?

De conclusies van het onderzoek zijn kortweg:

De AIVD heeft geen opnames van de microfoontap in de Antheunisstraat gewist of vernietigd. De AIVD beschikt niet over concrete aanwijzingen dat Mohammed B. handlangers had die hem hielpen bij de moord op Theo van Gogh in 2004.

De commissie beveelt in haar onderzoek aan om bij informatie over ernstige strafbare feiten als uitgangspunt te nemen dat (voor)overleg plaatsvindt met de LOVJ en dat hiervan een verslag wordt gemaakt.

De minister neemt de aanbeveling van de CTIVD over.