Welke organisaties worden door de AIVD 'in de gaten gehouden'?

In het jaarverslag van de AIVD staat welke onderzoeksterreinen in een bepaald jaar de aandacht van de AIVD hebben gehad. Ook staat daarin (en in de jaarplannen) waar wij ons het komende jaar op zullen richten.

Wij proberen daar zo open mogelijk over te zijn. De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) schrijft ook voor dat iedereen moet kunnen weten wanneer zij in de aandacht van de AIVD kunnen komen.

Dat levert wel een tegenstrijdigheid op, want openheid is vaak niet in het belang van het onderzoek. Ook laat de wet geen ruimte voor ons om bepaalde informatie vrij te geven.