Rechtseenheidsbrief van TIB en CTIVD aan ministers BZK en Defensie over Wiv 2017

Brief van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over hun interpretatie van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).

In de brief, gestuurd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie en Defensie, gaan de TIB en CTIVD in op hun interpretatie van de wet waar het gaat om geautomatiseerde data-analyse.

Download deze brief op de website van de Eerste Kamer.