AIVD/MIVD 2018-2023 - Verslag van het functioneren van de diensten

Verslag over het functioneren van de AIVD en de MIVD in de afgelopen 5 jaar. Dit gezamenlijke verslag is opgesteld op basis van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 artikel 167 lid 2.

AIVD/MIVD 2018-2023 - Verslag van het functioneren van de diensten.