Nieuwe taak voor AIVD en MIVD

De inlichtingen- en veiligheidsdiensten AIVD en MIVD krijgen er een taak bij. Deze taak vloeit voort uit het nieuwe Stelsel van bewaken en beveiligen, waarin de rijksoverheid vanwege het nationaal belang een bijzondere verantwoordelijkheid heeft voor de veiligheid van een bepaalde groep personen, objecten en diensten.

Het gaat onder meer om de leden van het Koninklijk Huis, bewindspersonen, fractievoorzitters en lijsttrekkers, maar ook ambassadeurs en ambassades en bepaalde internationale (militaire) organisaties. De AIVD en de MIVD gaan voor deze groep de dreigingen onderzoeken.

De AIVD brengt naast de dreiging ook de risico’s in kaart, dat wil zeggen dat behalve de dreiging ook het bestaande beveiligingsniveau wordt beoordeeld. Dat staat in het voorstel tot wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, waarmee de ministerraad op voorstel van minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ingestemd.

Om de nieuwe taak naar behoren uit te kunnen voeren, worden de onderzoeksbevoegdheden van de diensten uitgebreid. Naast concrete dreigingen mogen zij ook potentiële dreigingen onderzoeken. Bij de onderzoeken staan zowel de persoon, het object of de dienst in kwestie als de bedreiger centraal. Bij het onderzoek mogen geen bijzondere bevoegdheden als afluisteren, observeren of doorzoeken worden ingezet.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.