Directie Beveiliging van de AIVD wordt 'Veiligheidsbevordering'

De directie Beveiliging van de AIVD heeft sinds 1 maart 2008 een nieuwe naam: de directie Veiligheidsbevordering. Deze nieuwe naam illustreert een nieuwe benadering van de veilgheidsbevorderende taak van de AIVD.

De directie Veiligheidsbevordering heeft als taken:

  • het verrichten van veiligheidsonderzoeken naar personen die een vertrouwensfunctie (gaan) vervullen bij overheid en bedrijven;
  • het adviseren over de aanwijzing van vertrouwensfuncties;
  • adviseren over en ontwikkelen van technische producten voor de overheid, gericht op beveiliging van geheime informatie;
  • het bevorderen van de beveiliging van staatsgeheimen en andere kwetsbare overheidsinformatie;
  • bevorderen van de beveiliging van vitale onderdelen van de samenleving, zoals luchthavens en drinkwater- en energievoorziening;
  • het maken van dreigingsinschattingen en dreigings- en risicoanalyses in het kader van het stelsel Bewaken en Beveiligen, gericht op de bescherming van de veiligheid van personen, objecten en diensten, waarbij de te beschermen (nationale veiligheids)belangen het uitgangspunt zijn.

Er is voor gekozen om niet langer te adviseren over het verhogen van de fysieke weerstand tegen bedreigingen. Voortaan geeft de AIVD concrete adviezen en informatie op maat op basis van specifieke (dreigings)informatie waarmee de afnemer, bijvoorbeeld een andere overheidsinstantie of een bedrijf in een vitale sector, zelf de benodigde maatregelen kan nemen. Het uitgangspunt is hierbij het te beschermen (nationale veiligheids) belang.