E-learning spionage: onderzoek de risico's voor uw organisatie

Spionage is van alle tijden en komt soms uit onverwachte hoek. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) hebben in 2010 binnen enkele sectoren van het bedrijfsleven en de overheid onderzocht hoe kwetsbaar deze organisaties zijn voor spionage.

Uit dit onderzoek blijkt dat spionage een bedreiging kan vormen voor vitale belangen van Nederland. Denk hierbij aan economische, technisch-wetenschappelijke en strategische spionage. Het onderzoek laat ook zien dat de bescherming en beveiliging van informatie verbeterd kan worden. Het is daarom belangrijk om de weerbaarheid tegen spionage te versterken.

Stel de cruciale belangen vast en benoem hun kwetsbaarheden

Voor dit doel is de handleiding Kwetsbaarheidsanalyse spionage (KWAS) ontwikkeld. De volgende stappen worden daarin doorlopen.

  1. Stel vast wat de cruciale belangen van de organisatie zijn (denk onder meer aan langetermijnstrategieën, blauwdrukken, klantgegevens).
  2. Stel vast wat de kwetsbaarheden zijn in de bescherming van die cruciale belangen.
  3. Stel vast hoe deze zijn beveiligd.

De laatste stap is uiteraard het nemen van maatregelen met betrekking tot de vastgestelde kwetsbaarheden.

Zorg voor breed bewustzijn binnen uw organisatie

De NCTV heeft in samenwerking met de AIVD een e-learningmodule ontwikkeld ter ondersteuning van de KWAS-handleiding. Hiermee kunnensecuritymanagers en beveiligingsambtenaren van bedrijven en organisaties met een verhoogd risico op spionage, hun medewerkers bewust maken van de risico's.

Bestel de e-learningmodule

Als u de module binnen uw organisatie wilt inzetten, dan kunt u deze bestellen via ons aanvraagformulier publicaties.