Mijn organisatie vervult een essentiële taak voor de maatschappij. Wat kan de AIVD voor mij doen?

De AIVD kan over zijn aandachtsgebieden dreigingsinformatie op maat leveren. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de organisatie in kwestie van belang is voor de nationale veiligheid.

Een dreigingsbeeld kan binnen een specifieke sector nog per organisatie verschillen. Is er sprake van een aantoonbaar nationaal veiligheidsbelang? Dan zal de AIVD door het verstrekken van toegesneden dreigingsinformatie proberen bij te dragen aan de realisatie van een effectief beveiligingsbeleid. Vaak gebeurt dit in de vorm van:

  • briefing;
  • presentatie;
  • deelname aan risicoanalyses;
  • workshops;
  • schriftelijke analyse;
  • referentiedreigingen.

Interactieve dreigingsinformatie

De AIVD adviseert niet direct over de te nemen maatregelen, maar streeft wel ernaar de dreigingsinformatie interactief aan te laten sluiten op het (voorgenomen) maatregelenbeleid.

Neem voor meer informatie contact op met de AIVD.