Wat is de rol van de AIVD in geval van een crisissituatie?

Wanneer zich een crisissituatie, ramp of calamiteit voordoet, zijn daarbij diensten betrokken zoals de brandweer, geneeskundige hulpdiensten, politie, defensie, reddingsbrigades, waterschappen, het Rode Kruis. Het Nationaal Crisiscentrum (NCC), onderdeel van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid speelt hierbij een centrale rol.

AIVD levert informatie bij terrorisme of extremise

De AIVD levert een bijdrage wanneer sprake is van bedreigingen van terroristische of andere radicale politieke groeperingen. De informatie van de AIVD kan een rol spelen bij het treffen van de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen.