Wat is bij een crisissituatie de rol van de AIVD?

Is er sprake van een ramp of calamiteit? Dan is goede crisiscommunicatie van groot belang, zodat door de aangewezen instanties de juiste informatie tijdig en op een begrijpelijke manier wordt verspreid.

Bij centrale crisiscommunicatie zijn vaak meerdere instanties betrokken, zoals de politie, hulpdiensten, brandweer, ministeries, waterschappen, gemeenten en veiligheidsdiensten. Het Nationaal Crisiscentrum (NCC), onderdeel van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV, speelt bij crisiscommunicatie een centrale rol.

Wanneer bijdrage AIVD?

De AIVD kan een rol hebben in de crisiscommunicatie, maar dat hoeft niet. Wij leveren alleen een bijdrage als er sprake is van een dreiging van terroristische of andere radicale politieke groeperingen. Op basis van onze informatie kunnen betrokken instanties noodzakelijke beveiligingsmaatregelen treffen.

Kijk voor meer informatie op de website van de NCTV.