Nieuwe Leidraad aanwijzing vertrouwensfuncties

De nieuwe Leidraad aanwijzing vertrouwensfuncties is beschikbaar. In de leidraad, die bedoeld is voor vakministers en werkgevers, staat beschreven op welke gronden een vertrouwensfunctie kan worden aangewezen.

De Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo) biedt de mogelijkheid om functies waarin de nationale veiligheid geschaad kan worden, aan te wijzen als zogeheten vertrouwensfuncties.

De nieuwe leidraad is een samenvoeging van drie bestaande leidraden: de (algemene) Leidraad aanwijzen vertrouwensfuncties, de Leidraad aanwijzing vertrouwensfuncties Politie en de Leidraad aanwijzing vertrouwensfuncties vitale sectoren. De nieuwe leidraad vervangt daarmee deze drie afzonderlijke leidraden.

Belangrijkste nieuwe element is dat naast de ernst van de schade die een medewerker kan aanrichten, ook de waarschijnlijkheid wordt meegewogen. De leidraad is gebaseerd op de rijksbrede Strategie Nationale

Veiligheid.

Lees meer over het veiligheidsonderzoek.