Tarieven

De Unit Veiligheidsonderzoeken voert veiligheidsonderzoeken uit en brengt daarvoor kosten in rekening. Ieder jaar worden de kosten opnieuw berekend en gepubliceerd. 

Voor alle veiligheidsonderzoeken worden kosten in rekening gebracht. De Unit Veiligheidsonderzoeken (UVO) stuurt een rekening naar de werkgever die het veiligheidsonderzoek heeft aangevraagd. De medewerker die het veiligheidsonderzoek ondergaat, hoeft zelf niets te betalen.

De tarieven van de verschillende veiligheidsonderzoeken worden meestal jaarlijks opnieuw vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant.

In 2021 zijn de tarieven niet aangepast. Vanaf 1 januari 2022 worden de kosten voor veiligheidsonderzoeken op een andere manier vastgesteld. In het nieuwe kostprijsmodel gaat de gezamenlijke unit Veiligheidsonderzoeken uit van een meerjarig tarievenbeleid. Daardoor kunnen werkgevers kosten die ze maken makkelijker over een langere periode begroten en worden zij minder snel verrast door jaarlijkse prijsfluctuaties.

De tarieven zijn gebaseerd op de werkelijke kosten. De AIVD is een overheidsorganisatie en heeft niet het doel om winst te maken. 

Huidige tarieven

In deze tabel staan de veiligheidsonderzoektarieven voor 2020/2021 en 2022.
Veiligheidsonderzoek Tarief 2020-2021 Tarief 2022
A-niveau € 4.004,00 € 3.275,00
B-niveau € 1.193,00 € 1.056,00
C-niveau € 832,00 € 827,00
Burgerluchtvaart € 127,00 € 129,00

Ga terug naar de overzichtspagina Veiligheidsonderzoek.