Tarieven

De Unit Veiligheidsonderzoeken voert veiligheidsonderzoeken uit en brengt daarvoor kosten in rekening. Ieder jaar worden de kosten opnieuw berekend en gepubliceerd. 

Voor alle veiligheidsonderzoeken worden kosten in rekening gebracht. De Unit Veiligheidsonderzoeken (UVO) stuurt een rekening naar de werkgever die het veiligheidsonderzoek heeft aangevraagd. De medewerker die het veiligheidsonderzoek ondergaat, hoeft zelf niets te betalen.

De tarieven van de verschillende veiligheidsonderzoeken worden meestal jaarlijks opnieuw vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant.

Huidige tarieven

In deze tabel staan de veiligheidsonderzoektarieven voor 2023 en 2024

Soort onderzoek

Tarief 2023

Tarief 2024

A-niveau € 3.408,00 € 2.912,00
B-niveau € 910,00 € 776,00
C-niveau € 720,00 € 643,00
Burgerluchtvaart € 180,00 € 177,00

Beleid

De gezamenlijke unit Veiligheidsonderzoeken gaat uit van een meerjarig tarievenbeleid. De tarieven zijn gebaseerd op de werkelijke kosten. De AIVD is een overheidsorganisatie en heeft niet het doel om winst te maken. 

Ga terug naar de overzichtspagina Veiligheidsonderzoek.