Tarieven

De Unit Veiligheidsonderzoeken voert veiligheidsonderzoeken uit en brengt daarvoor kosten in rekening. Ieder jaar worden de kosten opnieuw berekend en gepubliceerd. 

Voor alle veiligheidsonderzoeken worden kosten in rekening gebracht. De Unit Veiligheidsonderzoeken (UVO) stuurt een rekening naar de werkgever die het veiligheidsonderzoek heeft aangevraagd. De medewerker die het veiligheidsonderzoek ondergaat, hoeft zelf niets te betalen.

De tarieven van de verschillende veiligheidsonderzoeken worden meestal jaarlijks opnieuw vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant.

Veiligheidsonderzoekstarieven in 2022 en 2023

Veiligheidsonderzoekstarieven in 2022 en 2023
Soort onderzoekTarief 2022Kostendekkend tarief 2023
A-niveau3275 euro3408 euro
B-niveau1056 euro910 euro
C-niveau827 euro720 euro
Burgerluchtvaart129 euro180 euro
Brontabel als csv (178 bytes)

Toelichting op de tarieven voor 2023

  • De tarieven voor B- en C-onderzoeken zijn verlaagd. Dat komt onder meer voort uit verbeteringen in bedrijfsprocessen van de UVO. De tarieven voor  A-onderzoeken zijn naar boven bijgesteld omdat de kosten voor personeel en andere toerekenbare kosten hoger uitvielen.
  • Voor de Burgerluchtvaart zijn de tarieven kostendekkend bijgesteld zoals ook in de Regeling tarieven veiligheidsonderzoeken 2022 is aangegeven. In 2022 is volstaan met een CPB-prijsindexatie van 1,8% op het toen geldende tarief.
  • Werkgevers in de luchtvaartsector zijn in 2022 ook geïnformeerd over de te verwachten stijging van de kosten. Zo konden zij zich voorbereiden op deze tariefsverhoging. Met de tarieven voor 2023 wordt nu ook voor de burgerluchtvaart de stap gemaakt naar kostendekkende tarieven.

Beleid

De gezamenlijke unit Veiligheidsonderzoeken gaat uit van een meerjarig tarievenbeleid. De tarieven zijn gebaseerd op de werkelijke kosten. De AIVD is een overheidsorganisatie en heeft niet het doel om winst te maken. 

Ga terug naar de overzichtspagina Veiligheidsonderzoek.