Hoe kan de werkgever een vertrouwensfunctionaris afmelden als deze van een vertrouwensfunctie gaat?

Een bevoegde functionaris van de werkgever vult het formulier 'Afmelding Vertrouwensfunctionaris Burgerluchtvaart' volledig in.

En stuurt het ondertekend op naar:

Sectie Bijzondere Dienst

Team Veiligheidsonderzoeken

Postbus 90075

3509 AB  Utrecht