Hoe lang is mijn verklaring van geen bezwaar (vgb) of clearance geldig?

Een verklaring van geen bezwaar (vgb) heeft geen einddatum. Zolang u in dezelfde vertrouwensfunctie en bij dezelfde werkgever werkt, blijft dezelfde vgb van kracht. Wel moet uw werkgever op bepaalde momenten een hernieuwd onderzoek aanvragen.

Voor een A-veiligheidsonderzoek wordt standaard na 5 jaar een hernieuwd onderzoek ingesteld. Voor een B- en C- veiligheidsonderzoek geldt een termijn van 10 jaar. Als er binnen deze periode nieuwe feiten en/of omstandigheden zijn, kan er ook eerder een hernieuwd veiligheidsonderzoek worden aangevraagd.

Een clearance heeft wel een vervaldatum. Afhankelijk van de situatie kan dit de einddatum van uw uitzending zijn, of 5 jaar nadat de clearance is afgegeven. De vervaldatum staat altijd vermeld op het clearance-certificaat.

Ga terug naar de overzichtspagina van vragen en antwoorden over het veiligheidsonderzoek.