Hoeft met de invoering van Automatische Alertering het veiligheidsonderzoek niet meer elke 5 jaar hernieuwd te worden?

De termijn voor een regulier hernieuwd veiligheidsonderzoek blijft ongewijzigd. Dit omdat Automatische Alertering een minder grote scope en diepgang heeft dan het reguliere veiligheidsonderzoek. Daarom is besloten om deze verplichting voorlopig te houden. Voor de burgerluchtvaart is dit elke 5 jaar.

Na de introductie van Automatische Alertering op 1 januari 2022, wordt met de opgedane ervaring en eventuele doorontwikkeling van het instrument bekeken of de herhaaltermijn van 5 jaar kan vervallen. Als die herhaaltermijn niet langer nodig is, wordt deze aangepast.