Is Automatische Alertering een nieuw instrument?

Nee, Automatische Alertering is een doorontwikkeling in lijn met de EU-verordening op een bestaande vorm van doorlopende controle voor vertrouwensfunctionarissen met een geldige verklaring van geen bezwaar (VGB).