Wat houdt Automatische Alertering in?

Als er bij een vertrouwensfunctionaris een wijziging komt in het Justitieel Documentatie Systeem, bijvoorbeeld omdat hij veroordeeld is voor een misdrijf, ontvangt de Unit Veiligheidsonderzoeken (UVO) van de AIVD hiervan een melding. 

Ook als de AIVD nieuwe informatie krijgt over staatsgevaarlijke of antidemocratische activiteiten van een vertrouwensfunctionaris, wordt dit automatisch onder de aandacht van de UVO gebracht. Dit signaal kan aanleiding zijn om een hernieuwd veiligheidsonderzoek naar betrokkene in te stellen (binnen de reguliere termijn van 5 jaar). De uitkomst hiervan kan zijn dat de VGB wordt ingetrokken.