Wat is de Unit Veiligheidsonderzoeken (UVO)?

De Unit Veiligheidsonderzoeken (UVO) is de enige organisatie in Nederland die deze bijzondere onderzoeken mag uitvoeren. Medewerkers van de AIVD en de MIVD werken samen in een gezamenlijke unit om alle aanvragen te behandelen.

Er zijn nog twee andere instanties die toestemming hebben gekregen van de AIVD om namens de UVO veiligheidsonderzoeken zelfstandig uit te voeren.

  1. De Nationale Politie heeft een speciale afdeling die de veiligheidsonderzoeken bij de politie doet.
  2. De Koninklijke Marechaussee doet alle onderzoeken voor medewerkers op de luchthavens van Nederland.

Ga terug naar de overzichtspagina van vragen en antwoorden over het veiligheidsonderzoek.