Wat is de Unit Veiligheidsonderzoeken (UVO)?

De Unit Veiligheidsonderzoeken (UVO) is de enige organisatie in Nederland die deze bijzondere onderzoeken mag uitvoeren. Medewerkers van de AIVD en de MIVD werken samen in een gezamenlijke unit om alle aanvragen te behandelen.

Er is een andere instantie die toestemming heeft gekregen van de AIVD om namens de UVO veiligheidsonderzoeken zelfstandig uit te voeren: de Koninklijke Marechaussee doet alle onderzoeken voor medewerkers op de luchthavens van Nederland.

Ga terug naar de overzichtspagina van vragen en antwoorden over het veiligheidsonderzoek.