Wat merkt betrokkene van Automatische Alertering?

In principe niets; de vertrouwensfunctionaris hoeft zelf geen aanvullende gegevens te verstrekken of actie te ondernemen. 

De werkgever merkt er wel iets van: op het moment dat een werknemer niet langer in een vertrouwensfunctie in de burgerluchtvaart werkt, zal de werkgever dit moeten doorgeven aan de AIVD, zodat betrokkene niet langer wordt opgenomen in Automatische Alertering.